Program: Luni - Vineri: 09:00 - 18:00

Contact: 0720.563.883   |   0786.881.461

Program: L - V: 09:00 - 18:00 
Contact: 0720.563.883   |   0786.881.461

Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Societatea Sundecor Investment S.R.L. își va dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (numit în continuare „Regulamentul general privind protecția datelor”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

Acest document a fost realizat cu scopul de a vă informa asupra modului în care colectăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugam să verificați periodic continuțul acestei Politici de Confidentialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

Societatea SUNDECOR Investment S.R.L. deține site-ul www.sundecor-investment.ro, are sediul în București, Strada Natației nr. 78, fiind înregistrată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/1924/2011, CUI RO 28069761. Date de contact: tel. 0786881461 sau folosind formularul de contact din pagina web.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

Colectăm datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le furnizați societății noastre în momentul în care utilizați platforma de contact a societății ori plasați o comanda online (adresa de e-mail, numele și prenumele, număr telefon, CNP, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar).

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse în Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal.

Societatea Sundecor Investment S.R.L. va avea întotdeauna în vedere ca prelucrările de date cu caracter personal să fie caracterizate de legalitate, echitate și transparență, datele solicitate fiind adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

  1. Pentru prestarea serviciilor în beneficiul dumneavoastră.

Prelucrarea datelor dumneavoastră. este necesară pentru încheierea și executarea unui contract între societatea Sundecor Investment S.R.L. și dumneavoastră. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

  1. Pentru marketing

Dorim să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dumneavoastră.

3.Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

– Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei față de atacuri cibernetice,

– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente,

– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dumneavoastră. fundamentale.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi stocate cât timp functionează platforma online a societății. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări.

Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

– partenerilor societății Sundecor Investment S.R.L.

– furnizorilor de servicii de curierat;

– furnizorilor de servicii de marketing;

În ce țări transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele cu caracter personal pe teritoriul României.

Cum protejăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Societate Sundecor Investment S.R.L. asigură securitatea împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat (accesul la fondul documentar electronic a utilizatorilor se face pe bază de nume utilizator şi parola) și confidențialitatea datelor găzduite în fondul documentar (electronic și/sau hard-copy).

Posibilitatea de alterare a datelor din fondul documentar electronic accesate este protejata prin firewall precum și prin soluții/aplicații antivirus actualizate permanent.

Drepturile de care beneficiați potrivit GDPR

Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor. Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice executarea contractului încheiat între dumneavoastră și societatea Sundecor Investment S.R.L. În acest caz subscrisa este exonerată de răspundere.

Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat.

Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați AUTORITAȚII NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Bd. G-ral Gheorghe magheru nr. 28-30, sector 1, București

Telefon: +40.318.059.211

Fax: +40.318.059.602

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Web: http://www.dataprotection.ro